FAIRS & FESTIVALS

FAIRS & FESTIVALS CALENDAR 2015-2018 A.D.
S. No. Fairs & Festivals Place Vikram Samwat 2015 2016 2017 2018
1 Kite Festival Jaipur - 13-14  Jan. 13-14  Jan. 13-14  Jan. 13-14  Jan.
2 Camel Festival Bikaner - 4-5  Jan. 9-10  Jan. 7-8  Jan. 13-14  Jan.
3 Kumbhalgarh Festival Kumbhalgarh - 28-30  Jan. 28-30  Jan. 28-30  Jan. 28-30  Jan.
4 Nagaur Fair(Ramdeoji Catgtle) Nagaur Magh-S(5-8) 25-28  Jan. 13-16  Feb. 1-4  Feb. 22-25  Feb.
5 Desert Festival Jaisalmer Magh-S(13-15) 1-3  Feb. 20-22  Feb. 8-10  Feb. 29-31  Feb.
6 Beneshwar Festival Dungarpur Magh-S(11-15) 30  Jan.-3  Feb. 20-22  Feb. 7-10  Feb. 27-31  Jan.
7 Dhulandi Festival Jaipur - 6  Mar. 24  Mar. 13  Mar. 2  Mar.
8 Godwar Festival Pali - 21-22  Mar. 8-9  Apr. 29-30  Mar. 18-19  Mar.
9 Gangaur Fair Jaipur Chaitra-S(3-4) 22-23  Mar. 9-10  Apr. 29-30  Mar. 18-19  Mar.
10 Mewar Festival Udaipur Chaitra-S(3-5) 22-24  Mar. 9-11  Apr. 29-31  Mar. 18-20  Mar.
11 Mahaveerji Fair Sawai Madhopur Chaitra-S(9-15) 2  Apr. 17  Apr. 9  Apr. 28  Mar.
12 Summer Festival Mt. Abu Vaishakh(13-15,Budh Purnima) 3-4  May. 20-21  May. 9-10  May. 29-30  Apr.
13 Teej Festival Jaipur Shravan-S(3-4) 17-18  Aug. 5-6  Aug. 26-27  July. 13-14  Aug.
14 Kajli Teej Bundi Bhadra-K(2-3) 31 Aug.-1  Sept. 19-20  Aug. 9-10  Aug. 28-29  Aug.
15 Abhaneri Festival Dausa - 13-15  Oct. 1-3  Oct. 21-23  Sept. 10-13  Sept.
16 Marwar Festival Jodhpur Asvinan-S(14-15) 26-27  Oct. 15-16  Oct. 4-5  Oct. 23-24  Oct.
17 Ranakpur Festival Pali - 28-29  Oct. 17-18  Oct. 6-7  Oct. 25-26  Oct.
18 Matasya Festival Alwar - 25-26  Nov. 25-26  Nov. 25-26  Nov. 25-26  Nov.
19 Pushkar Fair Ajmer Kartik-S(8-15) 19-25  Nov. 8-14  Nov. 28 Oct.-4  Nov. 15-23  Nov.
20 Chandrabhaga Fair Jhalawar Kartik-S-14,Magh-K-1 24-26  Nov. 13-15  Nov. 3-5  Nov. 22-24  Nov.
21 Bundi Festival Bundi - 28-30  Nov. 17-19  Nov. 6-8  Nov. 26-28  Nov.
22 Winter Festival Mount Abu Pausha 29-30  Dec. 29-30  Dec. 29-30  Dec. 29-30  Dec.
23 Kolayat Fair Bikaner Kartik Poornima 23-25  Nov. 12-14  Nov. 2-3  Nov. 21-23  Nov.